menu

Chirimen Sansho Kyoto-Tsukudani Shop – Yayoi

481 Gion Shimogawara Kiyoicho,
Higashiyama-Ku, Kyoto

TEL.075-561-8413